Utveckla HR

”Bagarens barn får inga bullar” sägs det ibland. Eller ”Skomakarens barn får gå i trasiga skor”. Med de här talesätten menas ungefär att den som verkligen borde få del av något – bagarens eller skomakarens barn – i praktiken ofta glöms bort. Så kan det vara inom HR-området också. Enligt min erfarenhet är det vanligt att HR-avdelningen fixar kompetensutveckling, utvecklingsplaner och inspirationsföreläsningar till alla andra i organisationen samtidigt som de egna medarbetarna inte sällan glöms bort. Nedan beskrivs några spännande utvecklingsområden som kan vara nyttiga för många inom HR – när fick du och dina kollegor någon påfyllning senast?

Instabila organisationer
Mycket talar för att våra organisationer blir allt mer instabila och att det riskerar att medföra negativa konsekvenser för såväl medarbetare och chefer som för kunderna. Samtidigt krävs ofta ett visst mått av instabilitet för att förändring, innovation och utveckling ska vara möjligt. Men vad är lagom instabilt, hur kan eventuella negativa effekter hanteras och vad bör HR-funktionen göra annorlunda i en instabil organisation? Vill du ligga steget före rekommenderar jag varmt en insats på temat instabila organisationer - du kommer inte att ångra dig! Läs mer här.

Strategisk HR
Alla vill jobba strategiskt med HR men få gör det. Det är inte så konstigt eftersom vardagens utmaningar ofta ger oss en full kalender samtidigt som ett mer långsiktigt arbete ibland kan kännas meningslöst när det ändå händer nya saker hela tiden. Men en ordentlig HR-strategi kan verkligen göra skillnad – och det behöver inte vara krångligt! Läs mer här.

Konsultativ HR
De flesta som arbetar inom HR har i praktiken konsultativa roller. Det innebär att verksamheten, oftast chefer men även till exempel kommunikations-, ekonomi- eller kvalitetsfunktionen, utgör interna kunder till HR. Att arbeta konsultativt är givande och roligt men för den som vill lyckas bra finns en hel del att hämta genom ökade kunskaper i konsultationens sköna konst. Läs mer här.

HR:s kommunikation
Kommunikationens betydelse för ett framgångsrikt HR-arbete kan knappast underskattas. HR-funktionens medarbetare kommunicerar inte bara med chefer, medarbetare och arbetssökande utan har också löpande kontakter med konsulter, arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer, studenter och många, många fler. Att kommunicera väl är inte bara roligt – det innebär också goda förutsättningar för att utveckla bra relationer och därmed bidra till att organisationen når sina mål. Läs mer här.