Utveckla det fackliga arbetet

Det lokala fackliga arbetet är viktigt, mycket viktigt, men inte alltid så lätt. De flesta förtroendevalda har begränsat med tid för sina fackliga uppdrag samtidigt som arbetsgivaren har tillgång till betydande resurser inom sina personalavdelningar. Men även om det lokala fackliga arbetet kan innebära stora utmaningar kan det också vara mycket givande och utvecklande. Vill du ge det fackliga arbetet på din arbetsplats en vitamininjektion? Då har du kommit rätt!

Instabila organisationer
Mycket talar för att våra organisationer blir allt mer instabila och att det riskerar att medföra negativa konsekvenser för såväl medarbetare och chefer som för kunderna. Därmed blir det också en viktig facklig fråga. Samtidigt krävs ofta ett visst mått av instabilitet för att förändring, innovation och utveckling ska vara möjligt. Men vad är lagom instabilt, hur kan eventuella negativa effekter hanteras och vad bör du som facklig företrädare göra annorlunda i en instabil organisation? Vill du ligga steget före rekommenderar jag varmt en insats på temat instabila organisationer - du kommer inte att ångra dig! Läs mer här.

Utveckla styrelsen
Vare sig det handlar om en nyvald styrelse eller en som har verkat tillsammans länge kan det då och då vara lämpligt att göra en nystart tillsammans.  Målet är en styrelse som trivs tillsammans och som kan stödja medlemmarna på bästa sätt. Dessutom bör förstås samarbetet med arbetsgivaren fungera både i bra och dåliga tider. Vill du veta mer om hur jag kan bidra till att utveckla styrelsen och det lokala fackliga arbetet på just din arbetsplats? Läs mer här.

Facklig kommunikation
Fackliga företrädare möter många kommunikationsutmaningar. Ena dagen ska de informera medlemmarna om den kommande lönerevisionen och nästa delta i en lokal förhandling rörande en enskild medlem. Sedan är det dags att försöka tränga igenom ett krångligt arbetsgivarförslag till ny samverkansmodell, föreläsa på en träff för nyanställda eller skriva trevliga texter till det fackliga nyhetsbrevet. Oavsett form och sammanhang hjälper jag till att utveckla den fackliga kommunikationsförmågan. Läs mer här.

Arbetstagarkonsultation
Inom statlig, kommunal och privat sektor har lokala fack i vissa fall rätt att på arbetsgivarens bekostnad anlita en egen konsult. Det ska då handla om att arbetsgivaren vill genomföra förändringar som kan förväntas vara av stor betydelse för de anställda och jag erbjuder sådant konsultstöd. Läs mer här.