Utveckla medarbetarna

Vad är din organisation om medarbetarna stannar hemma imorgon? Finns den då? Det må vara en sliten klyscha men medarbetarna är faktiskt den viktigaste tillgången i alla verksamheter och den måste vårdas väl. Kanske är det dags att göra en investering i medarbetarkapitalet på din arbetsplats?

Medarbetarskap
Hur kommer det sig att vi ofta talar om chefsrollen och ledarskapet men mer sällan om medarbetarrollen och medarbetarskapet? Detta tema utgår från antagandet att verksamhetens och medarbetarnas behov, ansvar och befogenheter måste balansera varandra – men hur åstadkommer en det? Ett steg på vägen mot en sådan balans är att ge medarbetarna tid, stöd och verktyg för att diskutera det egna medarbetarskapet. Läs mer här.

Att leva i förändring
Upplevelsen av förändring är i grunden individuell. Det som jag tycker verkar toppen kan för en kollega vara en riktig katastrof. Samtidigt kan ingen av oss undvika förändringar, vare sig i livet eller i arbetslivet, och vi måste förhålla oss till dem. Organisationer som vill – eller måste – genomföra förändringar behöver visa respekt för medarbetarnas känslor och behov. Ett sätt att göra det är att erbjuda dem ökad kunskap om förändringsprocesser samt stöd för att själva kunna hantera förändringssituationer. Läs mer här.

Kommunikation
Förmågan att kommunicera är central för oss alla – en god kommunikatör får bättre relationer och når i högre utsträckning sina och organisationens mål. Samtidigt är det få förunnat att behärska alla kommunikationskanaler lika bra men den glada nyheten är att alla kan utvecklas! Med enkla knep, inspiration och träning som känns relevant kan såväl skriftlig som kommunikation förbättras. Läs mer här.

Utvecklingsprogram
Innehållet i ett utvecklingsprogram kan fokusera på ett eller flera av ovanstående områden men kan också kompletteras med annat innehåll beroende på hur behoven ser ut. Det kan anpassas för nyanställda (introduktionsprogram), grupper/team eller som insatser för alla anställda. Läs mer här.