Utveckla organisationen

Ibland behövs någon som kan betrakta organisationen med nya ögon, som upptäcker sådant som är svårt att se och som kan föreslå nya lösningar på gamla problem. Jag har lång erfarenhet av utrednings- och utvecklingsuppdrag i såväl små som stora organisationer och jag har genomfört en mängd uppdrag i privata, offentliga och ideella organisationer. Till exempel kan jag bistå med följande:

Kontakta mig gärna för mer information.