Utveckla cheferna

Jag erbjuder stöd till potentiella och nyblivna chefer och andra ledare men också till seniora ledare och ledningsgrupper. Insatserna skräddarsys alltid men målet är att bidra till ett klokt ledarskap som bidrar till utveckling för såväl verksamhet som medarbetare. Det handlar om att våga utöva chefs- och ledarskap och kunskap ger mod!

Instabila organisationer
Mycket talar för att våra organisationer blir allt mer instabila och att det riskerar att medföra negativa konsekvenser för såväl medarbetare och chefer som för kunderna. Samtidigt krävs ofta ett visst mått av instabilitet för att förändring, innovation och utveckling ska vara möjligt. Men vad är lagom instabilt, hur kan eventuella negativa effekter hanteras och vad bördu som chef göra annorlunda i en instabil organisation? Vill du ligga steget före rekommenderar jag varmt en insats på temat instabila organisationer - du kommer inte att ångra dig! Läs mer här.

Praktiskt chefsarbete
En fungerande chef är inte bara en god ledare med känsla för affärsverksamheten. Hen måste också behärska många konkreta verktyg för att vardagen ska fungera. Mötena ska vara effektiva och inspirerande, medarbetarsamtalen ska leda framåt och eventuella konflikter ska hanteras smidigt. Dessutom behöver chefen balansera sitt privatliv i förhållande till arbetet, projekt ska styras på bästa sätt och bra idéer fångas upp. Ja, listan på vad våra ledare måste kunna kan bli nästan hur lång som helst. Min verktygslåda är välfylld och uppdaterad – vad behöver du hjälp med? Läs mer här.

Leda förändring
Förändring är ofta kul och inspirerande men ibland också – om vi ska vara helt ärliga – krångligt och inte så lite arbetsamt. En kan vanligen räkna med att långt ifrån alla vill vara med och vad händer om inte ens chefen gillar ett pågående förändringsarbete? Att leda förändring är en av chefens viktigaste uppgifter och det är något som kräver både självkännedom och kunskap om förändringens dynamik. Med rätt kunskap och några noga utvalda modeller och verktyg kan alla chefer bli förändringsledare. . Läs mer här.

Ledarens kommunikation
Förmågan att kommunicera är av stor betydelse för den chef som vill lyckas i sitt arbete med att utveckla medarbetare och verksamhet. Det är få förunnat att behärska alla kommunikationskanaler lika bra och att vara komfortabel i alla slags kommunikationssituationer men den glada nyheten är att alla kan utvecklas! Med enkla knep, inspiration och träning som känns relevant kan såväl skriftlig som muntlig kommunikation förbättras. Läs mer här.

Utvecklingsprogram
Ett utvecklingsprogram för chefer eller andra ledare kan fokusera på ett eller flera av ovanstående områden men kan också kompletteras med annat innehåll. Programmen kan anpassas för potentiella chefer, nyblivna chefer, projektledare, teamledare, första linjens chefer, erfarna chefer eller för ledningsgrupper. Läs mer här.