Sagt om Pia


"Pia är en klok, engagerad och lojal person som alltid levererar med hög kvalité. Hon är rak och tydlig i sin kommunikation, ställer kluriga frågor, lyssnar och stöttar. Som VD på Nyckeltalsinstitutet lade Pia grunden för nya administrativa rutiner för att möjliggöra tillväxt samtidigt som hon startade upp produktutvecklingsprojekt och var drivkraften bakom Nyckeltalsinstitutets nyckeltal för utländsk bakgrund. När Pia bestämde sig för att anta nya utmaningar såg hon till att förbereda en av de bästa överlämningar och introduktioner jag varit med om. Allt dokumenterades, flödesscheman gjordes över alla processer, kontakter överlämnades och trots kort tid för att lära upp sina efterträdare handledde hon oss lugnt och metodiskt med trygg hand. Helt fantastiskt bra gjort! Pia har hela tiden därefter funnits som stöd och bollplank, bjuder på idéer, utan prestige och förmedlar gärna goda kontakter. Pia är en generös person med humor och mycket kunskap."
(Tina Ekström, Försäljnings- och marknadschef, Nyckeltalsinstitutet)

 


"I slutet på 2013 höll du ett föredrag om förändringar för verksamhetsområde tidig bedömning på Försäkringskassan. Jag, som från början var lite orolig över alla förändringar som skulle inträffa blev väldigt lugn efter den dagen. Inte för att förändringarna skulle bli mindre omfattande utan för att jag insåg att vi medarbetare med vårt engagemang och kunskap kommer att klara av det. Ditt föredrag är bland det bästa och mest inspirerande jag någonsin hört. Jag vågade knappt andas för jag var rädd att jag skulle missa någonting av det du sa. Du inspirerade mig den dagen att omvandla min oro till att istället engagera mig i förändringar varför jag i början av 2014 började jobba med implementeringen av enklare sjukförsäkringsprocess inom FK. Jag vill bara tala om för dig hur fantastiskt duktig du är och jag hoppas att jag får möjlighet att lyssna på dig igen eller träffa dig i andra sammanhang."
(Elma Haracic, coach och utbildare inom processimplementering, Försäkringskassan).

 


"Pia var det perfekta stödet för mig som ny chef! Med sitt lugn, sin kunskap, sin förmåga att lyssna och att ge återkoppling på mina funderingar och utmaningar kunde jag tryggt landa och utvecklas i rollen som chef och ledare. Pia gav mig grunden till min "chefsverktygslåda" med tips och metoder att använda vid olika situationer."
(Ulrika Brändström, tidigare chef och stf. direktör på Hjälpmedelsinstitutet)   

 

”Jag har anlitat Pia som konsult vid flera tillfällen sedan början på 2000-talet, både som utredare och som utbildare. Bland annat var Pia en av två programansvariga för ett utvecklingsprogram för samtliga Vägverkets (och senare Trafikverkets) chefer som genomfördes under åren 2008-2011. Pia är en rutinerad föreläsare och utbildare som med professionalism, humor och tydlighet skapar trygghet och en god lärmiljö i såväl mindre som större grupper. Inför ett uppdrag är hon kreativ och bidrar med många goda idéer, under genomförandet är hon pålitlig och noggrann och efteråt delar hon med sig av  kloka reflektioner och lärdomar. Uppstår något oväntat hanterar Pia situationen med lugn och som kund kan jag lita på att det mesta löser sig när Pia är med.”
(Rolf Lundgren, Ansvarig för Chefsförsörjning och Organisation, Trafikverket)

 

"Att prata inspirerande om vardagen är inte lätt men Pia gjorde det och lyfte hela gruppen på en gång."
(Bengt Kjellson, Generaldirektör på Lantmäteriet).

 

"Pia har den sällsynta förmågan att både vara skarpt analytisk och inkännande. Hon engagerar sig starkt i det hon gör men behåller ändå förmågan att se det hon gör utifrån. Och hon har humor!"
(Kerstin Sjösvärd, Huvudprojektledare, SpråkSam)

 

"Pia bidrog med att fokusera på rätt frågor, en gedigen analys av verksamheten och att peka ut de vägval vi stod inför. Men starkast intryck gjorde hennes förmåga att kommunicera vägvalen till medarbetarna. Plötsligt blev allt så självklart för alla inblandade."
(Claes Johansson, Chefkonsulent på Trygghetsstiftelsen)

 

"Cool skribent med lätt till smil
skratt i pennan, häftig stil
snyggt och rakt och alltid rätt
skriver allt om jobb på bästa sätt
proffsigt, klokt och superlätt."
(Ole Eckenäs, redaktör, Bilda Förlag)

 

"När Pia framträder inför en publik gör hon det på ett sätt som både fängslar och gör innehållet levande"
(Bengt Larsson, Utvecklingschef, Stockholms Läns Äldrecentrum)