Min värdegrund

Alla har vi förutfattade meningar om hur saker och ting är och om hur de borde vara. Det har förstås jag också, här får du några smakprov på min syn på organisationer och människor.

För att skapa en långsiktigt hållbar arbetsmiljö och en framgångsrik verksamhet behövs ett klokt ledarskap baserat på kunskap, erfarenhet, reflektion, sunt förnuft och empati. Utveckling på arbetsplatsen ska genomföras med en hög grad av delaktighet från medarbetarna.

Alla människor kan och vill utvecklas – men inte alltid och inte under vilka förhållanden som helst. Allt förändringsarbete måste därför ta hänsyn till olika individers situation och behov.

Alla organisationer behöver utvecklas – men inte hela tiden och inte med för många förändringsarbeten på gång samtidigt. En klok ledare tänker till ordentligt innan starten av något nytt. Hen ser också till att avsluta saker och ting ordentligt, även det som inte blev något eller rent av misslyckades behöver avslutas.

En av de viktigaste faktorerna för att bygga en organisation som präglas av trygghet, engagemang och motivation är att alla lever som de lär. Riktlinjer, policies och överenskommelser som inte följs riskerar att urholka tilliten och bidrar till en tyst arbetsplats där viktiga idéer och tankar inte kommer fram.