Vilka kunskaper, erfarenheter, förmågor och personlighetsdrag är viktigast att ha för den som ska bli chef? Den frågan är svår att besvara generellt eftersom det beror på uppdraget, organisationen och situationen men många försöker förstås och några tror sig veta nästan säkert. Men handen på hjärtat: om vi verkligen hade hittat svaret skulle väl alla urvalsprocesser och chefsutvecklingsprogram använda det och vi skulle bara ha fantastiska chefer överallt? Och så ser det ju inte ut – i alla fall inte än.

Samtidigt finns det nog ändå en del saker som många kan enas om är bra kvaliteter hos en chef och jag har nedan, halvt på skoj och halvt på allvar, listat dem i bokstavsordning från A till Ö. Jag vet förstås inte hela svaret på frågan om vad en chef behöver kunna och vara men kanske kan alfabetet användas som inspiration, tankeväckare och underlag för dialog kring chefsrollen och chefsarbetet.

För att en chef ska må bra och lyckas med sitt uppdrag bör hen vara…..

A – Ansvarsfull. I det ingår att ta ansvar för verksamheten, för sitt chefsuppdrag och för arbetsmiljön men också att ta ansvar för sig själv. I det senare innefattas att sätta gränser, stå upp för de egna värderingarna och att säga både ”nej” och ”hjälp!” när det behövs.

B – Beslutsam. Att låta dialog och samverkan föregå beslut är alltid bra och rätt men förr eller senare är det dags att bestämma sig. I avsaknad av fattade beslut uppstår osäkerhet, otrygghet och inte sällan missnöje och det är inte bra för någon. Det är nästan alltid bättre att ta ett tillfälligt beslut och ompröva det efter en tid än att inte ta något beslut alls.

C – Coachande. Visst, det där med coachning må vara ett trendigt begrepp, men icke desto mindre är det klokt att som chef försöka hjälpa medarbetarna att lära, hjälpa sig själva, hitta sina styrkor och våga pröva. Det görs ofta bra genom ett coachande förhållningssätt.

D – Delegerande. Genom aktiv, ärlig och genomtänkt delegering nås dubbla positiva effekter. Chefen får tid över till annat (som kanske är viktigare) och den som får en arbetsuppgift delegerad till sig utvecklas, får ta ansvar och bygger på sina meriter. Win-win alltså.

E – Effektfull. Den som har läst Simon Elvnäs bok ”Effektfull: detaljerade studier av ledarskap – så ökar du effekten av din tid” vet precis vad jag menar. Det handlar om att utöva beteenden som verkligen uppnår effekt – det räcker alltså inte med att vara effektiv. Och har du inte läst boken så rekommenderas den varmt!

F – Förutsägbar. Att vara förutsägbar är ungefär det samma som att vara konsekvent, konsistent, pålitlig och stabil. I praktiken betyder det till exempel att (i rimlig utsträckning) hålla fast vid fattade beslut, ge likartade besked till alla i en och samma fråga och att inte ändra sig bara för att vinden tillfälligtvis blåser från ett annat håll.

G – God. Jo, jag vet, det kan låta lite floskelaktigt men allt annat lika – vilket vill du helst ha, en god eller en ”icke god” chef?

H – Hjälpsam. Att vara hjälpsam betyder inte att alltid hjälpa alla med allt. Däremot är det en god egenskap att när det är möjligt (och lämpligt) bistå behövande – på jobbet och i livet i övrigt – när de behöver support av något slag. Inte bara blir den hjälpte tacksam och glad, det känns bra även inne i den som hjälper. Men med detta sagt: chefen får inte glömma att hjälpa sig själv också.

I – Improvisatör. Nej, jag menar inte att chefen ska vara en glad ståuppkomiker som alltid kan skoja till det på vilket tema som helst. Däremot kan det vara bra att vara förberedd på att allt inte går som det är tänkt och att då kunna ändra strategi, metod, beteende eller verktyg.

J – Jordnära. Hur är någon som är ”jordnära” egentligen? Enligt sajten www.synonymer.se betyder ordet till exempel enkel, handfast, pragmatisk och realistisk. Därmed känns ”jordnära” som en bra egenskap för vem vill ha en chef som är krånglig, ohändig, uppe i det blå och orealistisk?

K – Kommunikativ. En person som är kommunikativ är öppen och bjuder på sig själv men framför allt är hen intresserad av andra människor och lyssnar aktivt på vad de har att säga. Dessutom besitter den kommunikativa personen förmågor som gör att hen kan kommunicera riktigt, riktigt bra. Hen behärskar till exempel god feedback-teknik, kan uttrycka sig väl både skriftligt och muntligt, vet hur man ställer bra frågor och har stora öron.

L – Lojal. Lojalitet kan sägas vara ett tveeggat svärd. Den som är alltför lojal mot en person, en idé eller en verksamhet riskerar att offra sig själv för ”sakens skull”. Å andra sidan kan lojaliteten innebära att stå kvar vid sidan av den som är utsatt för ett drev, att ihärdigt fortsätta med det man har lovat och att vara trogen mot sig själv. Så lojalitet är bra i de flesta situationer och under rätt förutsättningar.

M – Modig. Nej, alla chefer behöver inte – och ska inte – vara extremt riskbenägna, våga satsa allt på ett kort eller vara den första att hoppa bungy jump på kickoffen. Men de behöver ändå vara modiga. Modiga nog att ta de svåra samtalen, modiga nog att ta upp oegentligheter, modiga nog att ibland säga att ”kejsaren är naken” och modiga nog att våga lämna sitt uppdrag om förutsättningarna inte är det rätta.

N – Nyfiken. Det finns ingen på vår jord som hinner och orkar hålla sig uppdaterad om allt som har hänt, som händer och som kommer att hända. Hur många nyhetsbrev vi än prenumererar på kommer vi ändå att missa viktiga saker stup i kvarten. Men det hindrar inte att nyfikenhet är en väldigt bra egenskap för en chef. Att vara nyfiket intresserad av sådant som arbetslivstrender, medarbetarna, miljön, verksamheten, politik, teknik och de viktigaste trenderna är definitivt en viktig chefsegenskap.

O – Omsorgsfull. En omsorgsfull person är lite eftertänksam och noggrann och tar människorna i sin omgivning i beaktande inför beslut och handlingar. Så ska en bra chef vara.

P – Peppande. Under bokstaven P övervägde jag flera ord – positiv, pålitlig, punktlig, pratsam och prydlig men stannade ändå vid just ”peppande”. Att vara peppande innebär inte att alltid vara klämkäckt hurtig och ropa ”heja, heja” hela tiden, det kan bli tröttsamt både för chefen och för den som ska lyssna på de uppmuntrande orden. Däremot behöver vi alla lite pepp emellanåt och en peppande chef ser till att ha tillräckligt tät kontakt med alla medarbetare för att kunna avgöra vem som när och hur har behov av det. Ett individualiserat och situationsanpassat pepp är alltså vad jag tänker på.

Q – Qunnig. Jo, ordet är felstavat men du förstår det nog ändå. Det är inte alltid möjligt, eller ens önskvärt, att den som blir chef är superduktig inom den verksamhet som hen leder och det är helt okej. Däremot behöver en bra chef tillräckligt med qunskap för att på djupet kunna förstå sin verksamhet – den får hen genom samtal med medarbetare och kollegor.

R – Reflekterande. En reflekterande person ägnar regelbundet tid åt att fundera över det som har hänt, varför det skedde, vad som gick bra och mindre bra och hur hen möjligen kan eller vill göra annorlunda i framtiden. Sådana personer utvecklas och blir mer toleranta gentemot andra och visst är väl det en bra egenskap att ha som chef?

S – Samarbetande. En välfungerande chef förstår värdet av samarbete både inom och utom den egna organisationen. Hen anstränger sig för att förstå olika perspektiv och behov och bjuder in till dialog och gemensam problemlösning.

T – Tolerant. Mångfald är viktigt liksom att bejaka variationer hos människor. Den tolerante chefen förstår det, hen är överseende med sådant som andra kanske skulle tycka är avvikande och hen är vidsynt nog att förstå värdet av olikhet.

U – Uthållig. Jag förespråkar absolut vikten av att ge upp ibland. Om förutsättningarna har förändrats eller man inte mår bra i en situation ska man inte framhärda för länge. Men med det sagt – det är också oerhört värdefullt att som chef vara uthållig. Saker och ting tar ofta, eller nästan jämt, längre tid än vad man tror och då gäller det att inte tröttna och ge upp.

V – Varsam. Jag söker mig ännu en gång till synonymsajten på nätet och läser att ordet varsam kan betyda till exempel försiktig, mån om, mjuk, finkänslig, diskret och sparsam. Alla dessa ord sänder positiva signaler och är det är min övertygelse att en chef som är varsam bidrar till färre konflikter, mindre oro och mindre stress i sin närhet.

X – Xerofyt. Att hitta ett bra ord på bokstaven X som passar i det här sammanhanget är näst intill omöjligt men jag lyckades! Xerofyt betyder ”växt som är anpassad till ett torrt klimat” och tyvärr kan en del chefsuppdrag från tid till annan sägas vara sådana att det blir allt för dåligt med näring. När gav du till exempel din chef en blomma senast eller berömde hen för en god prestation?

Y – Yster. En yster chef kan ibland slappna av, ta av sig skorna och tillåta sig att skratta åt saker och ting. Hen törs bjuda på sig själv och vågar busa lite lagom. Då kan andra också göra det och det leder till ett mer avslappnat klimat och bättre trivsel på jobbet.

Z – Zonerad. Den som är zonerad kan a) vara uppdelad i zoner och/eller b) ha en zoomförmåga och båda egenskaperna är bra för en chef att ha (särskilt i dessa ”zoom-tider” – ursäkta skämtet). Genom förmågan att vid behov sortera upp och skilja på situationer och känslor blir chefen mer balanserad och kan hantera även sådant som kan kännas utmanande. Och med hjälp av zoomförmågan ges möjlighet att inta olika perspektiv – ibland se helhet och andra gånger detaljer.

Å – Åtkomlig. Med wifi såväl i skogen som på krogen är det för många en utmaning att koppla ned snarare än att koppla upp sig och jag förespråkar absolut inte att man som chef (och medarbetare) ska vara tillgänglig 24/7. Det hindrar dock inte att det är viktigt att chefen upplevs som åtkomlig. För att åstadkomma det kan det räcka med att alla vet när och hur det går att vid behov få kontakt med sin chef.

Ä – Ärlig. Tja, det behöver kanske inte sägas mer om det?

Ö – Ödmjuk. Sist, men verkligen inte minst, är ödmjukhet en mycket god egenskap att ha. Ödmjukhet inför att vi människor är olika, har olika behov och lever i olika situationer. Ödmjukhet inför det faktum att ingen kan veta allt och att det är få frågor som kan besvaras tvärsäkert. Och ödmjukhet inför det vi alla vet – att allt inte går att påverka och ibland tar livet oväntade vändningar.

Vad tycker du?

Har du förslag på något jag borde lägga till i min ABC-bok? Tipsa gärna till pia.juhlin@kortajobb.se så uppdaterar jag alfabetet!