BÄTTRE BESLUT

För att vi ska kunna fatta kloka beslut inför framtiden behöver vi veta hur situationen ser ut idag. Därför kartlägger och följer vi upp massor av saker i våra organisationer. Till exempel gör vi arbetsmiljökartläggningar, medarbetarundersökningar, risk- och konsekvensanalyser och utvärderingar. Och så följer vi förstås en mängd olika nyckeltal och samlar in statistik som känns viktig. Men det finns ett område som vi ibland glömmer bort och det handlar om hur väl flexibiliteten fungerar. Eller för den delen inte fungerar. 

Så för att du och din organisation ska kunna göra strategiska val och fatta kloka beslut kan den ordinarie faktainsamlingen behöva kompletteras med flexibilitetsperspektivet. Det är något som jag gärna bistår med om du vill ha tips och råd eller kanske praktisk hjälp att göra jobbet. 

Exempel på sådant jag erbjuder är:

 • Framtagning och analys av statistik och nyckeltal med fokus på flexibilitet.
 • Bygga nya eller utveckla befintliga enkät- och intervjuundersökningar som når alla oavsett om de är anställda eller anlitade.
 • Göra risk- och konsekvensanalyser som särskilt belyser flexibilitetsområdet. 
 • Genomföra och sammanställa flexibilitetsutredningar som beskriver nuläget och ger förslag inför framtida utveckling. 

Om du vill veta hur jag jobbar, komma i kontakt med någon av mina referenser eller få en offert är du varmt välkommen att höra av dig.

 

Exempel på referenser

 • Akademiska Hus
 • Folkhälsoinstitutet
 • Försäkringskassan
 • Moderna Muséet
 • Region Västmanland
 • Stockholms stad
 • TCO
 • Trygghetsstiftelsen
 • Vinnova