BÄTTRE BESLUT

I dessa oroliga tider är det verkligen inte lätt att veta vad som är rätt och fel. Så vill du ha hjälp med att ta fram faktaunderlag inför viktiga beslut, utvärdera dina val eller göra en risk- och konsekvensanalys innan en förändring? Då finns jag här för dig.

Med en gedigen erfarenhet av utredningsarbete hjälper jag dig att få alla fakta på bordet, att hitta alternativa lösningar på dina problem och att kartlägga möjliga strategier inför framtiden.

Exempel på sådant jag kan bistå med är:

 • Agera bollplank eller “djävulens advokat” i din ledningsgrupp
 • Lär- och idéseminarier där många får delta och vi gemensamt hittar de bästa lösningarna på våra utmaningar
 • Metodval inför utredningsarbete
 • Ta fram och tolka nyckeltal
 • Intervju- och enkätundersökningar
 • Faktasammanställningar
 • Utvärderingar
 • Behovsanalyser
 • Risk- och konsekvensanalyser

Om du vill veta hur jag jobbar, komma i kontakt med någon av mina referenser eller få en offert är du varmt välkommen att höra av dig.

 

Exempel på referenser

 • Akademiska Hus
 • Folkhälsoinstitutet
 • Försäkringskassan
 • Moderna Muséet
 • Region Västmanland
 • Stockholms stad
 • TCO
 • Trygghetsstiftelsen
 • Vinnova