BÄTTRE BESLUT

Vill du ha bättre faktaunderlag inför viktiga beslut, utvärdera ett projekt eller göra en risk- och konsekvensanalys innan en förändring?

Med en gedigen erfarenhet av utredningsarbete hjälper jag dig att få alla fakta på bordet, att hitta alternativa lösningar på dina problem och att kartlägga möjliga strategier inför framtiden.

Exempel på sådant jag kan bistå med är:

 • Metodval inför utredningsarbete.
 • Ta fram och tolka nyckeltal.
 • Intervju- och enkätundersökningar
 • Faktasammanställningar.
 • Utvärderingar.
 • Behovsanalyser.
 • Risk- och konsekvensanalyser.

Om du vill veta hur jag jobbar, komma i kontakt med någon av mina referenser eller få en offert kan du kontakta mig, jag svarar vanligen samma dag.

 

Referenser

 • Edge HR
 • Etnografiska Muséet
 • Försäkringskassan
 • Folkhälsoinstitutet
 • Region Västmanland
 • Stockholms stad
 • TCO
 • Trafikverket
 • Trygghetsstiftelsen
 • Vinnova
 • Äldrecentrum

Pia bidrog med att fokusera på rätt frågor, en gedigen analys av verksamheten och att peka ut de vägval vi stod inför. Men starkast intryck gjorde hennes förmåga att kommunicera vägvalen till medarbetarna. Plötsligt blev allt så självklart för alla inblandade.

Claes Johansson

fd Chefskonsulent, Trygghetsstiftelsen