BÄTTRE BESLUT

Vilket är bäst – att bygga om kontoret eller att hyra ett nytt och mindre nu när allt fler jobbar hemifrån? Ska du anställa en projektledare eller är det bättre att hyra in en sådan? Är det rimligt att cheferna har fler än 20 medarbetare var eller vore det bättre att tillsätta några till och minska antalet underställda trots att det kanske blir dyrare? Och hur minskar vi stressen i organisationen – handlar det om mer friskvård eller mindre arbetsbelastning?

Texten ovan visar bara några exempel på beslut som vi hela tiden ställs inför. Det handlar om att välja rätt, prioritera smart och ibland också att välja bort och säga nej. Samtidigt är tillvaron på våra arbetsplatser komplex och nya faktorer som påverkar den dyker ständigt upp.

 

Så hur kan du fatta kloka beslut?

 

Ett sätt att bli bättre på att fatta kloka beslut är att lära dig mer om beslutsfattande. Ett annat är att skapa så bra beslutsunderlag som möjligt. Båda delarna kan jag bistå dig med och i det ingår sådant som till exempel:

 • Verktyg och kunskap om hur du kan undvika vanliga misstag vid beslutsfattande
 • Framtagning av väl underbyggda beslutsunderlag såsom utredningar, statistik och omvärldsspaningar
 • Stöd och ledning vid beslutsmöten
 • Risk- och konsekvensanalyser

Vill du veta mer om hur jag kan hjälpa dig att fatta bättre beslut? Hör av dig så berättar jag mer.

 

Och vet du vad – att kontakta mig är alltid ett bra beslut!

Exempel på referenser

 • Akademiska Hus
 • Folkhälsoinstitutet
 • Försäkringskassan
 • Moderna Muséet
 • Region Västmanland
 • Stockholms stad
 • TCO
 • Trygghetsstiftelsen
 • Vinnova