CHECKLISTA FÖR ”DEN GODA FLEXIBILITETEN”

Både arbetsgivare och fack kan ha glädje av min checklista som hjälper dig att skapa ”Den goda flexibiliteten”. Den innehåller bland annat följande: 

  • Tips om hur du kan utvärdera flexibiliteten på din arbetsplats – vad fungerar och vad behöver bli bättre?
  • Exempel på hur du kan mäta den yttre och den inre flexibiliteten i form av nyckeltal som du kan följa över tid. 
  • Förslag på hur du kan ta fram en flexibilitetsstrategi för just din organisation.
  • Idéer om hur du kan skapa en flexibilitet som är bra både för organisationen och för individerna. 

Checklistan är kostnadsfri – jag vill ju bidra till ett gott arbetsliv för alla – så kontakta mig via knappen nedan så får du checklistan!