DEN GODA FLEXIBILITETEN

Vet du att nästan 800.000 personer i Sverige hade en tidsbegränsad anställning år 2019? Och att det samtidigt fanns i runda slängar 500.000 ensamföretagare samt ungefär 70.000 uthyrda från bemanningsföretag?

Det här är några exempel på hur arbetsmarknadens flexibilitet i Sverige ser ut idag och det får konsekvenser både för “de flexibla” och för de organisationer som anlitar dem. Nu tycker tycker jag att det är hög tid att uppmärksamma området! Därför har jag startat ett arbete som syftar till att skapa “Den goda flexibiliteten”. Jag vänder mig i första hand till organisationer (arbetsgivare) men också till fack, politiker och personer som har en lösare anknytning till den organisation de arbetar i eller för. 

Om du är intresserad av “Den goda flexibiliteten” kan du anlita mig för följande: 

  • Föreläsningar, utbildningar och workshops på plats eller på distans.
  • Stöd till chefer och ledningsgrupper, fackliga organisationer och personer som arbetar flexibelt.
  • Hjälp med att analysera flexibilitetens konsekvenser i just din organisation. 
  • Framtagande av flexibilitetsstrategier.
  • Tips om verktyg, metoder och modeller som hjälper dig att skapa den goda flexibiliteten. 

Vill du snacka flexibilitet? Få förslag på hur du kan göra för att förbättra situationen i just din organisation? Eller kanske vara med i mitt arbete för att skapa “Den goda flexibiliteten”? Hör av dig så tar vi en fika och pratar om saken!