På de flesta arbetsplatser sker just nu stora förändringar. En del har galet mycket att göra och måste lägga vardagliga sysslor åt sidan – antingen för att ägna sig åt krishantering (t ex vården) eller för att efterfrågan på tjänster och produkter blivit jättestor (t ex matleveranser). Andra lider istället av en marknad som djupdyker och kämpar med att behålla kunder och medarbetare. Men något som är gemensamt för de flesta är att det redan nu eller i närtid kommer att uppstå behov av helt nya roller, ja kanske till och med nya befattningar och arbetstillfällen. Här kommer några exempel på det:

Idéfångaren ser till att samla upp och dokumentera alla de idéer som dyker upp – kristider är ju ofta också kreativa tider. En del av dem kanske genomförs direkt medan andra inte hinns med och då är det synd om de glöms bort. Kanske kan några av dem vara helt perfekta att jobba vidare med imorgon eller om några månader?

Målvakten ser till att mål som inte längre är relevanta tas bort. Min gissning är att de flesta organisationer just nu ställer om ganska radikalt vilket betyder att de verksamhetsplaner som lagts för år 2020 inte längre är särskilt relevanta. Då kan det vara klokt att tydligt kommunicera vilka mål som blivit obsoleta. Vi klarar helt enkelt inte av att jobba mot hur många mål som helst och genom att städa bort några minskar stressen och kan fokusera på rätt saker.

Rutinbevakarens uppgift är att säkerställa att rutiner som verkligen måste följas följs men jobbar samtidigt med att bevaka de rutiner och regelverk som till följd av den rådande situationen nu INTE följs. Ibland kanske åtgärder behöver vidtas för att förbättra följsamheten, till exempel när det gäller regelverk inom arbetsmiljöområdet, men andra gånger kan vi upptäcka att en del riktlinjer och rutiner faktiskt inte behövs. Kanske har de tagits fram ”för säkerhets skull” eller för att ”vi brukar göra så” men i tider som dessa ser vi att de helt enkelt spelar väldigt liten (eller ingen) roll varken för verksamheten eller för kunder och medarbetare. Då är det rutinbevakarens jobb att ta bort dem – för gott!

Lärstödjaren hjälper grupper att löpande reflektera och utvärdera det vardagliga arbetet. Eller, om det inte hinns med för ögonblicket, planerar redan nu för att avsätta tid för sådana aktiviteter när läget har lugnat ner sig. Syftet med detta är att vi ska kunna dra lärdom både av det som gått bra och det som inte fungerat som vi ville. Potentialen för förbättringsarbete är just nu mycket hög eftersom så gott som alla gör sitt allra yttersta för att den egna organisationen ska överleva både på kort och lång sikt. Då testar vi mycket nytt och vi gör det i ett högt tempo. Genom att använda en lärstödjare kan vi dra stor nytta av våra erfarenheter och komma stärkta ut när det är dags för nästa utvecklingssteg – vare sig det innebär fortsatta besvärligheter eller en positiv om- och nystart.

Framtidsplaneraren, sist men inte minst, tänker redan nu på och planerar för detta nästa steg. Det betyder att hen ägnar nästan all sin tid åt scenarioplanering, utformande av planerna B, C och D, omvärldsspaning och tankearbete. Men det betyder inte att det är ett ensamarbete, tvärtom. Antagligen är det allra bästa om ledningsgrupper (och gärna medarbetargrupper också om det är möjligt) regelbundet avsätter tid till framtidsplanering, kanske under ledning av någon som har det övergripande ansvaret för sådana frågor.

Tja, så tänker jag idag – vad tror du, kommer vi att få se de här rollerna på våra arbetsplatser framöver? Eller har du andra förslag på nya arbetsuppgifter som blir viktiga? Tyck gärna till i så fall så kanske vi kan få fram en ännu längre och bättre lista!

Och om du eller din organisation behöver en tillfällig målvakt, idéfångare, rutinbevakare, lärstödjare eller framtidsplanerare är du varmt välkommen att höra av dig. Jag kan hjälpa dig både på plats och på distans och du kan också anlita mig för personlig rådgivning genom tjänsten ”Vrid och vänd”.