OM PIA 

Min styrka är att jag är specialist på att vara generalist!  Kanske låter det lite märkligt men det är faktiskt helt logiskt. 

Att det har blivit så beror på att min bakgrund innehåller en unik kombination av arbetsgivarroller, fackligt arbete och egen konsultverksamhet från såväl privat som offentlig och ideell sektor. Det ger mig en särskilt god förmåga att sätta mig in i nya verksamheter, förstå olika perspektiv och behov och att kunna röra mig mellan olika roller. Och jag har under under olika perioder av mitt yrkesliv varit fokuserad på många olika områden – till exempel:

 • Arbetslöshet och omställning
 • Personalekonomi
 • Förändringsarbete och förändringsledning
 • Chefs- och ledarutveckling
 • Strategisk HR
 • Kompetensförsörjning
 • Rekrytering
 • Arbetstagarkonsultation
 • Projektledning
 • Författande och skrivande
 • Utbildning
 • Organisationsutveckling
 • Utvärderingsarbete
 • Verksamhetsutveckling
 • Verksamhetsplanering
 • Och mycket, mycket mer…

Jag har också:

 • Jobbat i roller som vd, projektledare, ombudsman, strateg, verksamhetsutvecklare och konsult
 • Skrivit flera böcker varav två prisbelönta: ”Korta Jobb. Handbok för flyttfåglar” (Konsultförlaget, 1995) och ”Mot samma mål. Så lyckas du med köp av HR-konsult” (Thomson Fakta, 2006)
 • Medverkat i ett stort antal utbildningar, föreläsningar och webinar
 • En fil.kand. i Personal- och arbetslivsfrågor
 • En certifiering i förändringsledning
 • Sammantaget mer än 30 års erfarenhet från arbetslivs-, arbetsmarknads- och HR-området

Utmärkande för mig är att också jag har tillgång till en stark kreativ ådra men också mod att ifrågasätta invanda sanningar samtidigt som jag gillar att jobba strukturerat och med målet i fokus

Du är varmt välkommen att kontakta mig om du vill veta hur jag jobbar, få kontakt med referenser eller önskar en offert.