REFERENSER

Nedan följer några referenser jag har fått från tidigare kunder och samarbetspartners. Om du vill veta mer om tidigare uppdrag och/eller få kontakt med någon av mina referenser är du varmt välkommen att höra av dig.

 

 

Pia har med säker hand hjälpt mig med flera, stora och krävande processfrågor. Med gedigen HR-kompetens men också en förståelse för verksamheten har Pia med snudd på kirurgisk precision sett till att våra projekt har gått från start till mål. Pia har en förmåga att strukturera, driva på och säkerställa att allt är omhändertaget. Lägger man därtill Pias förmåga att vända och vrida på problemen, se till att göra det med omtanke och finess och engagera de berörda så blir resultatet alltid lite mer än jag förväntat mig.

Pias tydlighet och praktiska förankring, ofta med en förgyllande tvist, har också varit värdefullt för mig. Och sist men absolut inte minst – det är roligt att jobba tillsammans med Pia. Du får alltid med dig något nytt perspektiv, en tanke eller en portion kunskap. Guld värt!

Marie Hallander Larsson

HR-direktör, Akademiska Hus

Pia är en välstrukturerad processledare med ett tydligt fokus på kundens behov. Jag har jobbat tillsammans med Pia i processutveckling där Pia varit både ledare och en del av arbetsgruppen.

Pia är tydlig i sin kommunikation och har en fantastisk förmåga att föra gruppens arbete framåt. Pia hanterar också gruppens olikheter med finess och får alla att känna sig sedda. För mig personligen har Pia också varit en klok kollega med stor förmåga att se saker ur olika perspektiv, det har hjälpt mig att komma vidare i mitt egna arbete.

Therese Deutsch

Verksamhetsområdeschef och stf. HR-direktör, Region Västmanland

Som tidigare chef för Pia och återkommande uppdragsgivare kan jag konstatera att hon besitter en unik kombination av kompetenser.

Pia är en mycket tydlig, strukturerad och kommunikativ projektledare som alltid säkerställer en gemensam bild av uppdraget och vad som ska levereras för att sedan jobba efter en genomtänkt plan. Utmärkande för Pia är också ett utpräglat kundfokus och hon har alltid slutanvändarens behov framför ögonen.

Under vägens gång är Pia mycket mån om löpande kommunikation till alla involverade i uppdraget och hon tvekar inte att i tid ta upp eventuella problem som kan dyka upp. Och då alltid med minst ett förslag på vad som behöver åtgärdas. Resultatet blir att Pia alltid levererar med hög kvalitet där mottagarna lätt upplever att hennes lösningar skapar mervärde. Och sist men inte minst är det såväl utvecklande som inspirerande att jobba tillsammans med Pia. Hon är ytterst seriös och professionell samtidigt som det lätt uppstår spontana skratt.

Martin Runefelt

Chefs- och organisationsutvecklare, Försäkringskassan

Pia visar ett genuint engagemang i samspelet med kunderna och hennes uppdrag präglas av ett stort hjärta och en påtaglig drivkraft. Hon skapar snabbt den förståelse som behövs för att kunna hantera utmaningar i komplexa situationer och hon hittar alternativa vägar…

Pia är också en affärsmässig och bra samarbetspartner som inspirerar stort som föreläsare och skribent. Hon är prestigelös och förenar sin seriositet med mycket humor och värme. Genom sin breda erfarenhet, sitt strategiska tänkande och sin pedagogiska förmåga gör Pia det komplicerade enkelt, hon tar fram det väsentliga och vågar ta ställning.

Pia väjer inte för svårigheter och hon kombinerar sin analytiska förmåga med nytänkande och ser snabbt de viktiga strukturerna. Med sin vilja att alltid ge kunden det bästa låter hon behoven styra och tänker proaktivt. (hämtat från undersökning år 2015)

Per Frykman

Konsult, Your Professional Reputation

Jag har haft förmånen att samarbeta med Pia vid flera tillfällen och hoppas verkligen få tillfälle att göra det igen!. Senast var ett konsultuppdrag inom Region Västmanland där jag var HR-direktör, ett uppdrag som sedan lett till flera. Pia är en exceptionellt erfaren och klok ledare, strateg och konsult. Hon sätter sig snabbt in i komplexa situationer, skapar goda relationer, sprider lugn och driver effektivt emot de uppsatta målen. Hon har en unik erfarenhet av HR och generellt ledarskap i både stora och mindre verksamheter, som projektledare, strateg, ledare och VD. Hon leder andra med tillit och tydlighet, tvekar inte att lyfta och tydliggöra problem, som ju tyvärr kan uppstå ibland. Särskilt uppskattar jag hennes helhetssyn och tydliga etiska kompass. Sammantaget är Pia en inspirerande ledare som med sin gedigna erfarenhet och djupa kompetens gör stor nytta i de organisationer där hon verkar.

Mats Beskow

Interim Project Manager, Swedbank

Pia är en klok, engagerad och lojal person som alltid levererar med hög kvalité. Hon är rak och tydlig i sin kommunikation, ställer kluriga frågor, lyssnar och stöttar. Som vd på Nyckeltalsinstitutet startade Pia upp produktutvecklingsprojekt och är drivkraften bakom våra nyckeltal för utländsk bakgrund. När Pia bestämde sig för att anta nya utmaningar såg hon till att förbereda en av de bästa överlämningar och introduktioner jag varit med om. Allt dokumenterades, flödesscheman gjordes över alla processer, kontakter överlämnades och trots kort tid för att lära upp sina efterträdare handledde hon oss lugnt och metodiskt med trygg hand. Helt fantastiskt bra gjort! Pia har hela tiden därefter funnits som stöd och bollplank, bjuder på idéer, utan prestige och förmedlar gärna goda kontakter. Pia är en generös person med humor och mycket kunskap.

Tina Ekström

VD, Nyckeltalsinstitutet

Jag har haft förmånen att få jobba tillsammans med Pia både som kollega och som konsult och i alla möten har hon varit samma tydliga, nyfikna och kloka person. Pia är inte rädd för att ta tag i saker och med sin gedigna erfarenhet och kompetens får hon saker att hända. Dessutom är hennes förmåga att kombinera kunskap med underfundig humor är svårslagen. Att vrida och vända tillsammans med henne ger mig alltid en känsla av att ha blivit lite klokare och lite bättre.

Carl-Johan Schnell

Utbildningschef, Vision

Jag använder Pia för att vrida och vända på frågor som rör mitt chefs- och ledarskap. Hon lyssnar och ställer frågor som ger mig möjlighet att sätta ord på mina tankar, många gånger har jag hört mig själv leverera lösningar i samspelet med Pia. Hennes lyhördhet och raka angreppssätt gör att jag efter varje samtal känner mig påfylld, nedvarvad men också väldigt nöjd.

Janet Engstedt

Verksamhetschef HR-stöd och ekonomi, Region Västmanland

Pia var det perfekta stödet för mig som ny chef. Med sitt lugn, sin kunskap och sin förmåga att lyssna och ge återkoppling på mina funderingar och utmaningar kunde jag tryggt landa och utvecklas i rollen som chef och ledare. Pia gav mig grunden till min ”chefsverkstygslåda” med tips och metoder att använda i olika situationer.

Ulrika Brändström

Gruppchef, CSN

Pia Juhlin Åstrand är mycket kunnig inom sina områden och en begåvad skribent. Samarbetet med Pia fungerar perfekt, hon är lyhörd, snabb och effektiv, och levererar kompletta och omfattande artikelpaket till oss i god tid före deadline.

Fred Forsell

Redaktionschef, M Magasin (Bonniers)

Jag har tagit hjälp av Pia i uppbyggnaden av min egen hemsida. Där har jag haft ett värdefullt bollplank och ett konkret stöd i skrivandet. Pia har bidragit mycket till uppbyggnaden av mitt personliga varumärke då hon snabbt förstod mitt behov och omsatte det till struktur och skriven text.

Therese Deutsch

Konsult, Committed People

Att prata inspirerande om vardagen är inte lätt men Pia gjorde det då hon föreläste på temat ”Att leda och leva i förändring”. Hon lyfte hela gruppen på en gång.

Bengt Kjellsson

Generaldirektör (fd), Lantmäteriet

Kursmaterialet om att leda på distans var mycket konkret och användbart, stort tack för det!

Rebecka Thulin

Kompetens- och ledarutvecklare, Handelsbanken

Kursmaterialet om att Leda i förändring är tydligt, lättillgängligt och innehåller bra tips på enkla verktyg och övningar man kan använda i ledarskapet. Det här kommer jag helt klart att ha användning av!

Stina Torén

Arkitekt SAR/MSA, Stina Torén AB