Att vi snart kommer att använda robotar i samband med rekrytering är knappast någon nyhet och allt fler delar med sig av spännande berättelser om hur det känns att bli intervjuad av en sådan. Huruvida detta är en bra utveckling och om robotrekryterarna verkligen kommer att vara så effektiva och fria från fördomar som många hoppas återstår att se, vi får hoppas på det bästa. Men det finns en mycket viktig fråga som ingen ännu verkar ha väckt och den handlar om hur man gör för att rekrytera rätt rekryteringsrobot.

Nej, tro nu inte att jag skojar! Självklart måste du vara minst lika noga vid urvalet av robot som du är då du anställer en humanrekryterare. Hur skulle det annars se ut? Nej, om något blir urvalsproceduren ännu viktigare då du ska välja robotrekryterare eftersom investeringen kommer att vara så stor att du helst vill nyttja henne i åtminstone 100 år. (Nu kanske du undrar varför jag skriver ”henne” i meningen ovan? Det beror på att min hypotetiska robot heter AIna.”). Och eftersom AIna för att kunna sköta sitt jobb, det vill säga intervjua, kanske ta referenser på och genomföra personlighetstester med de humanoider och robotar du behöver rekrytera, måste hon kunna kommunicera på ett människolikt sätt. Därmed behöver hon… Just det, ha humana egenskaper.

Det här betyder förstås att det finns en uppenbar risk för att det bland de sökande till ditt lediga jobb som rekryterare finns några psykopater, ett gäng lögnare, någon spion för främmande makt, tio procent rasister och ett oväntat stort antal antifeminister. Slutsatsen blir att det krävs en minst lika rigorös rekryteringsprocedur när du ska välja mellan AIna och AIlan som då urvalet står mellan Aina och Allan.

Men hur gör man då för att rekrytera rätt robot? Området är ännu så länge helt outforskat men efter att ha djupdykt i ett stort antal Science Fiction-filmer och böcker inom samma ämne har jag ändå hittat några tips som i bästa fall kan hjälpa dig att undvika de värsta misstagen.

  • Tänk på att diskrimineringslagen sannolikt och förr än du tror kommer att kompletteras med ett förbud mot negativ särbehandling av människor. Ta hänsyn till det då du beskriver det lediga jobbet och ställ inte upp onödiga krav på till exempel arbetstider och raster (få människor kan jobba 24/7).
  • Nöj dig inte med att använda kompetensbaserad rekrytering – använd magkänslan också. Jo, jag vet att just magkänslan har lite dåligt rykte i många kretsar men läget är annorlunda när du ska hitta rätt robot. Varför kan jag inte riktigt svara på men jag känner mig ändå ganska säker, i magen liksom.
  • Säkerställ att roboten inte redan är programmerad med de test du avser att använda. Om så är fallet kommer hen ju att ge 100% rätt svar på samtliga parametrar vare sig testet avser att mäta kompetens, IQ, personlighet eller något annat.
  • Var också noggrann då du funderar igenom vilka intervjufrågor du ska ställa till rekryteringsroboten. Om hen har den kompetens du efterfrågar så kommer hen att veta vilka svar du vill ha och därmed blir de flesta vanliga intervjufrågor helt meningslösa. Jag anar ett moment 22 här….
  • Be att få såväl mänskliga som robotiska referenser.
  • Tänk på att robotar inte bryr sig särskilt mycket om antalet semesterdagar, rätten till friskvård på arbetstid och huruvida kontoret är aktivitetsbaserat eller inte. För att kunna konkurrera om de bästa måste du erbjuda något annat. Vad? Svårt att säga men kanske fria hjulbyten och full tillgång till Netflix?
  • Kräv en hälsokontroll före anställning. Vid den bör du särskilt kontrollera att roboten har gjort alla uppdateringar, att hen är rostskyddsbehandlad och att garantin fortfarande gäller.

Ja, jag vet, listan ovan är långt ifrån fullständig och många frågor kvarstår. Kommer du till exempel att kunna hitta robotar via bemanningsföretag? Behöver vi nya kollektivavtal? Och hur genomför du på bästa sätt introduktionsprocessen då AIna äntligen är på plats?

Min gissning, och förhoppning, är att samtalet om robotrekrytering kommer att fortsätta, att vi kan lära av varandra och tillsammans nå dit vi vill: Att alltid rekrytera rätt robot. Om du vill vara med på den resan, eller om du känner att du måste (det lär hända alla förr eller senare), får du gärna dela med dig av dina tips i kommentarsfältet nedan eller maila mig på pia.juhlin@kortajobb.se.