Är du HR-direktör eller HR-chef? Eller jobbar du med att rekrytera till HR-roller? Då funderar du säkert en del över vilken slags HR-kompetens som kommer att behövas i framtiden. Är det arbetsmiljö, kompetensförsörjning eller arbetsrätt som blir viktigast? Eller kanske något helt annat?

Mitt svar på frågan är: Jag vet faktiskt inte. Men jag har klurat en del på möjliga utvecklingstrender och kanske kan du ha glädje av att fundera över mina tre nya HR-roller när du planerar för framtiden.

”HR-inköpare”

Min gissning är att allt mer av bemanningen i våra organisationer i framtiden kommer att ske genom inhyrning eller köpta konsulttjänster. Det beror både på organisationernas ovilja att anställa i dessa osäkra tider och på den starka giggtrend som sveper över vår arbetsmarknad. Därmed behöver HR bygga upp en inköpskompetens och/eller utveckla samarbetet med inköps- och upphandlingsfunktionerna. Om inte finns en uppenbar risk att ett A- och ett B-lag skapas där urvalsmetoder, introduktionsprocesser, villkor och vardagen på jobbet skiljer sig åt mellan anställda och anlitade. Så jag tror att det kan vara en bra idé att börja söka efter ”HR-inköpare” när det är dags att anställa nästa gång. Den som får det jobbet behöver ha kunskap om gällande regelverk när det gäller inköp och upphandling men ska också säkerställa att organisationens HR-mål uppfylls även när bemanningen genomförs utan att något anställs. En utmanande uppgift men viktig!

”Digi-HR”

Att digitalisering är hett som sjutton är knappast någon nyhet och det gäller så klart även våra HR-funktioner som jobbar allt mer med att robotisera sina tjänster och utveckla AI-lösningar. Men det stannar inte där. HR behöver kunna mer än att digitalisera det egna arbetet och då tänker jag på HRs stöd till kärnverksamhetens digitaliseringsarbete. För vad händer när den statliga myndigheten digitaliserar en ansökningsprocess för bidrag – alltså totalt? Eller när matbutiken får oss kunder att sköta ännu mer i butiken än det vi redan gör idag? Här uppstår ett stort antal HR-relaterade frågor som till exempel ”hur hanterar vi arbetsbristen?”, ”kan vi utbilda handläggaren till robotskötare?” och ”vilken kompetens behöver butiken ha i framtiden?”. Så mitt bästa tips är att redan nu börja rekrytera HR-personer som är intresserade av, och gärna kunniga inom, digitaliseringsområdet. Deras uppgift blir att stötta verksamheten med ett HR-perspektiv i de digitaliseringsprocesser som redan pågår och som, det törs jag nästan lova, kommer att bli ännu vanligare framöver.

”Internationell HR”

Jo, jag vet. Det är otroligt populärt bland HR-personer att ha engelska titlar (varför inte spanska, tyska eller franska förresten?). Alla vill vara ”Chief of people and culture” och inget ont om det. Men ärligt talat tror jag inte att en titel räcker. Givet det faktum att vi, mycket till följd av den pandemi vi nyligen upplevt, har skapat allt bättre förutsättningar för geografisk flexibilitet och distansarbete kommer behovet av internationell kompetens att öka. Ännu en faktor som bidrar till det är Sveriges betydande utmaningar när det gäller kompetensförsörjning, till stor del på grund av en åldrande befolkning. Resultatet blir i många fall att den organisation som vill bemanna en viss position kommer att behöva acceptera, ja till och med bejaka, sökande som befinner sig utanför Sverige. Och därmed måste, gissar jag, våra HR-funktioner utveckla sin internationella kompetens. Den person du anställer som ”Internationell HR” kommer att ha till uppgift att känna till och förstå hur vardagslivet är för Alex som giggar från Thailand, vilka skatteregler som gäller då Mimi distansarbetar i Las Palmas och hur anställningsavtalet bör se ut för Dimitri som är grekisk medborgare. Intressant, eller hur?

Jaha, det var dagens tre spaningar från mig. Vad tror du? Håller du med mig? Eller ser du andra HR-roller som vi behöver rekrytera till framöver? Kommentera gärna!

P.S. Jag har också en del andra spaningar på lager om du är intresserad. De handlar om våra fackliga organisationer och gällande arbetsrätt, om organisationerna, om våra medarbetare (eller samarbetare som jag föredrar att kalla dem) och – sist men verkligen inte minst, om våra chefer. Jag kommer att publicera mer framöver men vill du ta del av mina tankar redan nu så vet du var min brevlåda bor. D.S.