VÄSSA DIN PENNA

Kommunikation handlar om så mycket mer än att slänga ihop ett snabbt mail för att berätta det senaste eller lägga till en kort punkt med nyheter på APT-mötet. Den uppstår istället mötet mellan avsändare och mottagare och när det som görs leder till verklig dialog, förståelse, insikt, engagemang och kanske också svåra frågor.

Det kan låta självklart men är inte alltid så enkelt. Vi är alla olika och ibland kan detta faktum försvåra kommunikationen. Och dessutom är förändringstakten i de flesta organisationer väldigt hög idag så det är inte alltid så lätt att hinna med reflektion och träning när det gäller kommunikationen. Resultatet av det kan bli oönskade missförstånd, oenigheter, otydligheter och i värsta fall till och med frustration och misstag.

Men oroa dig inte – det finns sätt att minimera de här riskerna. Till exemplen kan du anlita mig som kommunikationsstöd och i det kan både muntlig och skriftlig kommunikation ingå. Du väljer så klart.

Exempel på saker jag kan hjälpa dig med är följande:

 • Framtagning av skriftligt material som till exempel nyhetsbrev, artiklar, mailtexter, material till intranätet, riktlinjer, policys, blogginlägg eller utbildningsmaterial.
 • Stöd inför muntliga presentationer, framtagning av presentationsmaterial, planering av upplägg och tips när det är dags för genomförande.
 • Platsannonser
 • Kommunikation i sociala medier som till exempel LinkedIn.
 • Introduktionsmaterial för nyanställda.
 • Översyn av kommunikationskanaler.
 • Analys och förbättring av intranät.

Oavsett hur ditt behov ser ut lovar jag dig en sak: Det är din röst som ska höras och det är ditt innehåll som ska förmedlas. Jag hjälper dig bara att göra det ännu bättre!

Om du vill veta hur jag jobbar, komma i kontakt med någon av mina referenser eller få en offert kan du kontakta mig, jag svarar vanligen samma dag.

Exempel på referenser

 • Akademiska Hus
 • Bilda förlag
 • Committed People
 • Edge HR
 • Lag & Avtal
 • LO
 • M Magasin
 • Personal & Ledaskap
 • Prindit
 • Riksbyggen
 • Trygghetsstiftelsen