VERKTYGSLÅDAN

Välkommen till Chefsverkstadens verktygslåda! 

Här hittar du alla mina bästa verktyg, vägledningar, checklistor och tips. Med hjälp av dem får du en enklare vardag som chef. Och vet du vad – allt är fritt fram för dig att ladda ned!

Om du vill ha hjälp med att använda verktygen, anpassa dem till just din organisation eller har önskemål om fler verktyg är det bara att du hör av dig så fixar jag det. Välkommen att upptäcka Chefsverkstadens verktygslåda!

Vill du göra en SWOT?

En SWOT är ett enkelt verktyg som du kan använda för att kartlägga styrkor och svagheter, möjligheter och hot i din organisation, i en arbetsgrupp eller i ett projekt. Det kan hjälpa dig i verksamhetsplanering och i förbättringsarbete. I det här materialet vägleder jag dig med 10 enkla steg och jag törs nästan lova att du kommer att bli nöjd!

Vill du locka de bästa?

Det händer då och då att en organisation av något skäl inte vill anställa utan hellre anlita en person tillfälligt för att utföra någon eller några arbetsuppgifter. Då räcker det inte med att vara en attraktiv arbetsgivare – man måste också vara en attraktiv uppdragsgivare. För hur ska du annars kunna locka den kompetens du behöver att vilja göra ett uppdrag hos just dig? Här kan du ladda ned mina 7 bästa tips på hur just din organisation kan bli en attraktiv uppdragsgivare! 

Vilket är bäst – anställa eller anlita?

Alla organisationer behöver ha en beredskap för att vid behov kunna justera bemanningen. Det gäller både numerärt (hur många som jobbar) och funktionellt (vilken kompetens vi har). Men vilken lösning är bäst? Och vilken ska du välja? Med hjälp av mina 10 frågor får du stöd och vägledning i ditt val – anställa eller anlita?

Vill du lyckas med ditt förändringsarbete?

Har du någonsin varit med om ett förändringsprojekt som inte riktigt gick som det skulle? Kanske blev det väldigt försenat, mötte stort motstånd från många av medarbetarna eller så blev det mycket dyrare än förväntat? I så fall är du långt ifrån ensam, det är ganska vanligt att det blir så. Men det går att göra bra förändringsprojekt. I det här materialet delar jag med mig av en superbra modell som kommer att hjälpa dig. Jag guidar dig genom 5 viktiga steg – testa, jag törs lova att du inte kommer att ångra dig!