VRID OCH VÄND

Skulle du vilja ha ett professionellt bollplank? Har du frågor eller funderingar som du behöver vrida och vända på? I så fall finns jag tillgänglig både för fysiska och digitala möten.

Exempel på situationer där jag kan bistå med att vrida och vända är följande:

 • Mentor för studerade eller deltagare i talangprogram.
 • Stöd till nyblivna och erfarna chefer.
 • Stöd till ledningsgrupper.
 • Stöd till projektledare och ledare av förändringsarbete.

Om du vill veta hur jag jobbar, komma i kontakt med någon av mina referenser eller få en offert kan du kontakta mig, jag svarar vanligen samma dag.

 

 

Referenser

 • Akademiska Hus
 • ATK AB
 • CSN
 • Etnografiska Museet
 • Farsta sjukhem
 • Försäkringskassan
 • Folkhälsoinstitutet
 • GS
 • IKEA
 • IT-avdelningen Stockholms stad
 • Region Västmanland

 

Jag använder Pia för att vrida och vända på frågor som rör mitt chefs- och ledarskap. Hon lyssnar och ställer frågor som ger mig möjlighet att sätta ord på mina tankar, många gånger har jag hört mig själv leverera lösningar i samspelet med Pia. Hennes lyhördhet och raka angreppssätt gör att jag efter varje samtal känner mig påfylld, nedvarvad men också väldigt nöjd.

Janet Engstedt

Verksamhetschef HR-stöd och ekonomi, Region Västmanland

Pia var det perfekta stödet för mig som ny chef. Med sitt lugn, sin kunskap och sin förmåga att lyssna och ge återkoppling på mina funderingar och utmaningar kunde jag tryggt landa och utvecklas i rollen som chef och ledare. Pia gav mig grunden till min “chefsverkstygslåda” med tips och metoder att använda i olika situationer. 

Ulrika Brändström

Gruppchef, CSN