VRID OCH VÄND

Vill du ha någon att snacka med? Någon som kan hjälpa dig att vrida och vända på frågor, funderingar och kanske problem? Då har du kommit rätt!

Med hjälp av mitt koncept ”Vrid och vänd” erbjuder jag, tillsammans med mina Vrid- och vändpartners, en unik kombination av ett coachande förhållningssätt med inslag av rådgivning. Det betyder att vi hjälper dig att hjälpa dig själv genom att ställa utforskande och utvecklande frågor men att vi också, när det behövs och är lämpligt, ger dig goda råd. Råd som du kan använda i din vardag som chef, ledare eller HR-person.

När vi Vrid- och vändare ger dig råd baseras de på vår gedigna erfarenhet inom områden som organisationsutveckling, chefs- och ledarskap, verksamhetsutveckling samt strategiskt HR-arbete. Du kommer aldrig att få veta exakt vad du ska göra i olika situationer – det måste du själv bestämma. Men jag kan lova dig tips på alternativa förhållningssätt, tillgång till våra verktygslådor och förslag på metoder du kan testa.

Vi erbjuder Vrid och vänd i flera olika former:

 • För nya chefer.
 • För erfarna chefer.
 • För ledningsgrupper.
 • För arbets- eller projektgrupper.

Vrid och vänd kan du få i form av enstaka eller återkommande möten. Vi kan välja några fokusområden att jobba med eller låta våra möten handla om det som är aktuellt just när vi hörs. Och vi kommer gemensamt överens om formen – ses fysiskt eller digitalt, ofta eller mer sällan. Det är du som bestämmer.

Har du frågor eller funderingar rörande Vrid och vänd är det bara att du fyller i formuläret längst ned på sidan så återkommer jag till dig inom kort. Ange gärna vilken Vrid- och vändpartner som du vill ha kontakt med.

Exempel på referenser

 • Akademiska Hus
 • ATK AB
 • CSN
 • Etnografiska Museet
 • Farsta sjukhem
 • Försäkringskassan
 • Folkhälsoinstitutet
 • GS-facket
 • Stockholms stad
 • Region Västmanland

 

VRID- OCH VÄNDPARTNERS

Annelie Håkansson

Annelie har en mycket gedigen erfarenhet från eget chefs- och ledarskap inom flera olika verksamheter inklusive IT-området. Hennes arbetsliv har till stor del spenderats i offentlig sektor där hon framför allt har jobbat inom områdena strategisk HR, kompetensförsörjning, Lean, verksamhetsstöd, förändringsledning samt digitalisering och samverkan. En av Annelies starkaste drivkrafter är att hjälpa chefer och organisationer att, i dessa tider av digital transformation, utveckla både struktur och kultur. Dessutom brinner hon för att bidra till förändringsprocesser så att de verkligen når sina mål och får önskad effekt. Annelie är diplomerad ledarskapscoach, certifierad projektledare och förändringsledare och har även genomgått utbildning i innovationsledning.

Martin Runefelt

I Martins starka CV finns bland annat jobb som HR-chef, verksamhetsområdeschef, strategichef, projektledare, vd samt uppdrag i egen konsultverksamhet och han har jobbat i såväl privat som offentlig sektor. Martins fokusområden är allt som har med chefs- och ledarskap att göra och han har en mycket hög kompetens inom områden som till exempel utveckling av chefs- och ledarskap, chefsförsörjning, stategiarbete, ledningsgruppsutveckling och chefsstöd. Särskilt engagerad är Martin i frågor som rör chefers förutsättningar att kunna utföra ett gott arbete med hög nivå av prestation men som samtidigt är långsiktigt hållbart. Hans utbildningsbakgrund innehåller bland annat en examen från P-linjen men också en stor mängd chefsutbildningar. Martin har under många år verkat som sparringpartner till olika chefer.

Therese Deutsch

Therese är en erfaren chef och ledare med såväl strategisk som operativ inriktning. Exempel på roller hon har verkat i är HR-chef, verksamhetschef, enhetschef, processledare och förändringsledare. Hennes erfarenhet kommer från både privat och offentlig sektor och hon har mycket hög kompetens inom områden som till exempel arbetsmiljö, arbetsrätt, handledning, grupputveckling och förändringsarbete. Therese brinner för att skapa delaktighet och engagemang för att därigenom skapa väl fungerande organisationer. Hon har en fil.kand. i beteendevetenskap men har också genomgått utbildningar i bland annat coachning, projektledning, processledning samt ett stort antal chefsutbildningar.

Pia Juhlin Åstrand

Pias bakgrund består av en mix av arbete i fackliga organisationer, vd-uppdrag, strategiska utvecklingstjänster och arbete i egen konsultverksamhet. Hon har därmed en stark förmåga att snabbt sätta sig in i nya verksamheter vare sig de är i privat eller offentlig sektor. Sakområden som Pia har arbetat mycket med är strategisk HR, kompetensförsörjning, förändringsledning, chefsstöd, flexibilitetsfrågor samt utredningsuppdrag. Utmärkande för Pia är en mycket god kommunikationsförmåga samt en stark vilja att skapa värde för kunder och samarbetspartners. Hon är utbildad personalvetare samt certifierad förändringsledare men har också deltagit i ett stort antal andra utbildningar inom chefs- och HR-området.

4 + 10 =