VRID OCH VÄND

Skulle du vilja ha ett professionellt bollplank? Har du frågor eller funderingar som du behöver vrida och vända på? I så fall finns jag tillgänglig både för fysiska och digitala möten.

Exempel på situationer där jag kan bistå med att vrida och vända är följande:

  • Mentor för studerade eller deltagare i talangprogram.
  • Stöd till nyblivna och erfarna chefer.
  • Stöd till ledningsgrupper.
  • Stöd till projektledare och ledare av förändringsarbete.

Om du vill veta hur jag jobbar, komma i kontakt med någon av mina referenser eller få en offert kan du kontakta mig, jag svarar vanligen samma dag.

 

 

Referenser

  • ATK AB
  • CSN
  • Försäkringskassan
  • Folkhälsoinstitutet
  • IKEA
  • Region Västmanland

 

“Jag använder Pia för att vrida och vända på frågor som rör mitt chefs- och ledarskap. Hon lyssnar och ställer frågor som ger mig möjlighet att sätta ord på mina tankar, många gånger har jag hört mig själv leverera lösningar i samspelet med Pia. Hennes lyhördhet och raka angreppssätt gör att jag efter varje samtal känner mig påfylld, nedvarvad men också väldigt nöjd.” (Janet Engstedt, Verksamhetschef, HR-stöd, Region Västmanland)